Chyba při odesílání do sdílené složky (SMB)

Pokud se při testu během nastavení složky v adresáři nebo odesílání naskenovaných dokumentů do složky objeví chybové hlášení, můžete pomocí číselného chybového kódu, který se objeví spolu hlášením, určit příčinu problému. Veškeré změny se provádí na webovém rozhraní v nastavení adresáře.
 
Skenování do sdílené složky SMB
Číslo
Chyba
Popis
Doporučeno
1101
Error: Host name
Chybný DNS název.
Vyplňte DNS nebo 
zadejte IP adresu
1102
Error: User/Password or SharedName/FolderName
Není zadaná doména.
Zkuste doména\přihlašovací jméno nebo přihlašovací jméno@doména
Špatné heslo/login.
 Zkontrolovat správnost přihlašovacích údajů
Nesprávně zadaný login.
Sdílená složka používá nepovolený znak.
Nepoužívejte znaky:
'@()!&#$%^~{}`
Špatně zadaný název/použit nepovolený znak.
Nepoužívejte znaky:
`~!@#$^&*()=+[]{}\|;:'"<>/?
1103
Error: Pathname or File Name
Není zadaná doména.
 Těsně nad zadání DNS je pole na vyplnění domény
Nejde zapisovat do sdílené složky.
Do pole Cesta zadejte jen název složky, nebo kompletní síťovou cestu (\\pc\users\uživatel\plocha\názevsložky)
Špatné heslo pro přístup do složky.
 Ověřit přihlašovací heslo
1105
Error: Not support protocol
SMB protokol je vypnutý
Zapnout protokol SMB na webovém rozhraní (kousek pod SMTP)
2101
Error: can not connect
Špatné přihlašovací jméno/heslo.
 Zkontrolujte zadané přihlašovací údaje
Špatný port.
 Zkontrolujte číslo portu protokolu SMB (výchozí 445)
Stroj není v síti.
 Zkontrolujte připojení k síti
2201
Error: network transfer
Chyba na síti
Zkontrolujte síťovou dostupnost zařízení
2203
Error: response wait with timeout
Za stanovený čas nepřišla odpověď.
 Zkontrolujte reakční dobu komunikace v síti (IT pracovník)
5101
Error: not yet connected
Neznámá příčina způsobena neznámou operací.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5102
Error: already connected
Neznámá příčina způsobena neznámou operací.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5103
Error: not yet opened
Neznámá příčina způsobena neznámou operací.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5104
Error: already opened
Neznámá příčina způsobena neznámou operací.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
7101
Error: Memory Allocation
Nedostatek paměti.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
7103
Error: Energy Saving Unit Communication
Chyba komunikace v úsporném režimu.
Po minutě vyzkoušejte znova.
0007
Error: Memory Allocation
Nedostatek paměti.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
720f
Error: Unknown error
Ostatní neznámé chyby.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.