Zařízení USB patří k zařízením, jejichž připojení k počítači je nejsnazší. Při prvním připojení zařízení, které se zapojuje do portu USB, systém Windows automaticky označí zařízení a nainstaluje ovladač pro dané zařízení. Ovladače počítači umožňují komunikaci s hardwarovými zařízeními. Bez ovladače nebude zařízení USB připojené k počítači správně fungovat.

Zapojení zařízení a instalace ovladače

  • chcete-li nainstalovat jakékoli zařízení USB, stačí je připojit k počítači. Některá zařízení USB obsahují spínače napájení, které můžete před připojením zapnout. Pokud zařízení používá napájecí kabel, připojte je k napájecímu zdroji. Potom je zapněte a teprve pak připojte k počítači.
  • dále určete, ke kterému portu USB zařízení připojíte. Má-li počítač porty USB vpředu, doporučujeme po zařízení, která chcete často připojovat a odpojovat, použít některý z těchto portů. (Při příštím připojení zařízení budete moci použít libovolný port.)
  • připojte zařízení k portu USB. Pokud systém Windows najde a nainstaluje ovladač zařízení automaticky, budete upozorněni, až bude zařízení připraveno k použití. V opačném případě se zobrazí výzva k vložení disku s ovladačem.


  • příležitostně se může stát, že systém Windows nerozpozná zařízení USB, ke kterému jste nedostali disk s ovladačem. V takovém případě budete potřebovat stáhnout ovladač
  • i když systém Windows najde a nainstaluje ovladač, nemusí se jednat o plnohodnotný a originální ovladač tiskového zařízení Kyocera. Doporučujeme ho změnit (Změna tiskového ovladače)
  • Ujistěte se, že je zařízení dostatečně napájené. Pokud zařízení připojené k rozbočovači USB nefunguje správně, zkuste je připojit přímo k jednomu z portů USB počítače. Některé porty v rozbočovači USB, monitoru nebo jiném zařízení, které je připojené k počítači, nemusí poskytovat dostatek napájení na podporu zařízení.