Identifikace úloh neznámého uživatele

V MyQ existuje speciální uživatel označený jako *unknown (*neznámý), který slouží pro zaznamenání jakékoliv aktivity zjištěné na tiskárnách, která proběhla bez ověření platným uživatelem MyQ
Od verze 7.6+ je označovaný jako *unauthenticated (*neautorizovaný) 

MyQ pravidelně (obvykle každých 10 minut) kontroluje všechny aktivní zařízení kvůli změnám v počítadlech (přes protokol SNMP) a jakmile zjistí jakékoliv zvýšení, které nebylo zaznamenané a započítané k MyQ uživateli, započítá místo toho danou změnu pod *unknown (*unauthenticated) uživatele. Stejná kontrola proběhne také pokaždé, když se na zařízení jakýkoliv MyQ uživatel úspěšně ověří či přihlásí.

V ideálním případě by neměly být u *unknown uživatele žádné záznamy.
Pokud v MyQ reportu najdete tiskové, skenovací, kopírovací či faxové úlohy, zaznamenané pod tímto uživatelem, tak pravděpodobně dochází k obcházení MyQ.

Aby k takovým situacím nedocházelo, ujistěte se, že máte aplikované všechno zmíněné nastavení a že uživatelé tak nemohou obcházet MyQ:

Zkontrolujte nastavení zařízení

  • zkontrolujte nastavení IP filtru (musí být nastavena IP adresa MyQ serveru, aby zařízení nepřijímalo úlohy od jiných IP adres, např. přímo z uživatelova PC)
  • zakázat WSD protokol pro příjem tiskových úloh na zařízení
  • změnit heslo pro admin přístup do MyQ Embedded aplikace a pro přístup na webové rozhraní zařízení

Zkontrolujte nastavení tiskového ovladače (nastavení portu) na klientských PC

  • ujistěte se, že všichni uživatelé tisknou na IP adresu MyQ serveru, nikoliv přímo na IP adresu zařízení

Jak identifikovat, kdo obchází MyQ

Musíte porovnat log úloh ve webovém rozhraní zařízení s reportem v MyQ (report Users - Session Details). Úlohy, které vidíte v logu zařízení, ale nemají odpovídající záznam v MyQ reportu, nebyly provedeny prostřednictvím MyQ. Zkontrolujte, odkud taková úloha pochází (název hostitele, IP adresa, který uživatel, ...)

Další případné příčiny

  • stavové stránky, stránky s chybovými hláškami, reporty s výsledky úloh, apod. - zakázat tisk takových reportů
  • používání Offline přihlašování / Device spoolingu - v některých specifických případech použití Offline přihlašování, mohou některé úlohy být započítány pod *unknown (*unauthenticated) uživatele
  • Local Print Spooling - pokud byla úloha vytvořena neznámým uživatelem (uživatel, který není v MyQ) a v MyQ je volba Settings -> Users -> Register by receiving a job via LPR protocol zakázána, úloha je pak zařazena pod *unknown (*unauthenticated) uživatele 
  • nakonec může být úloha zařazena pod *unknown (*unauthenticated) uživatele v některých případech technického problému zařízení (chybně odečtená počítadla zařízení, apod.)