Chyba při odesílání do emailu

Pokud se při testu během nastavení SMTP serveru nebo odesílání naskenovaných dokumentů do emailu objeví chybové hlášení, můžete pomocí číselného chybového kódu, který se objeví spolu hlášením, určit příčinu problému

 
Skenování do emailu.
Číslo
Chyba
Popis
Doporučeno
1101
Error: Host name
SMTP/POP3 není zadané, není přístup k zadanému SMTP/POP3
Místo DNS názvu zadejte IP adresu.
1102
Error: User/Password
Při použití ověřování - špatné přihlašovací jméno nebo heslo
Zkontrolujte zadané přihlašovací údaje
1104
Error: No Recipient address
Není zadaná adresa příjemce
 
1105
Error: Not support protocol
Protokol SMTP není zapnut
1106
Error: No Sender Info
Není zadaná adresa odesílatele
 adresu zařízení
2101
Error: can not connect
Špatně nastavená autentizace
 Zkontrolujte ověření
Zadaný server není SMTP
Zkontrolujte správnost 
SMTP serveru
Stroj není v síti
Zkontrolujte zapojení zařízení
2102
Error: can not connect with timeout
Nejde se připojit k serveru
Zvyšte časový limit na 60 až 120
2103
Error: respons wait with timeout
Nejde se připojit k serveru
Zvyšte časový limit na 60 až 120
2201
Error: network transfer
Chyba na síti
Zkontrolujte nastavení sítě 
2202
Error: network transfer with timeout
Chyba na síti
Zvyšte časový limit na 60 až 120
2203
Error: response wait with timeout
Za stanovený čas nepřišla odpověď
Zvyšte časový limit na 60 až 120
2204
Error: E-Mail Size limit
Velikost emailu překročila nastavený limit
Zvyšte limit velikosti emailu, pokud to umožňuje nastavení Vašeho SMTP serveru
3101
Error:Server Response
Problém je na straně serveru.
Změňte email odesílatele, na již existující email
Server neakceptuje autentizace
3201
Error:Not Found Authentication          Mechanism SMTP
Server používá autentizaci, kterou kopírka nepodporuje nebo není správně nastavená
Vyplňte správnou formu ověření či zabezpečení. Jinak zkuste použít jiný SMTP server
4803
SSL session error
Chyba zabezpečení
Vyzkoušejte vyplnit formu zabezpečení
9181
Error: page max count over
Počet stran přesáhl 999
 
4201
Entity - Subject error
Chyba objektu popřípadě entity
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
4801
SSL initialization error
Chyba SSL inicializace.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
4802
Invalid certification
Chyba certifikace.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5101
Error: not yet connected
Nejde se pspojit se serverem.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5102
Error: already connected
Spojení již bylo navázáno.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5103
Error: not yet opened
Soubor nešel otevřít.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5104
Error: already opened
Soubor je již otevřen.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
7101
Error: Memory Allocation
Nedostatek paměti.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
7102
Error: Socket Create
Nejde vytvořit comunikační složku.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
7103
Error: Energy Saving Unit Communication
Chyba komunikace v úsporném režimu.
Po minutě vyzkoušejte znova.
720f
Error: Unknown error
Ostatní neznámé chyby.