Vyčištění systému MyQ

Pokud Vám přestane v tiskovém řešení MyQ cokoliv fungovat, nejrychlejší a nejjednodušší opravou většinou bývá restart všech běžících služeb (procesů) MyQ (viz Restart služeb MyQ). Pokud postup z uvedeného článku nepomůže, můžete zkusit vyčištění systému MyQ

Nejběžnější chyby, které toto vyčištění systému řeší:

 • Neprojeví se změna nastavení provedená na web. rozhraní
 • Nefunkční webového rozhraní
 • Nespustí se některá ze služeb v MyQ Easy Config
 • Nefunkční přihlašovací terminál, doprovázený hláškou: Uživatel byl odhlášen, zařízení stále pracuje
 • Nefunkčnost některých komponent po upgradu systému
 • Problémy spojené se synchronizací nebo importem a exportem
 • a další...


Pro provedení této operace jsou dvě možnosti, založené na aktuální verzi instalace MyQ:

 1. Pro verze MyQ serveru 7.0 a vyšší
 • spusťte MyQ Easy Config
 • v záložce Nastavení/Settings vyberete sekci Server maintenance 
 • zvolíte Zahájit vyčištění systému/Start cleanup *

   2. Pro verze nižší než 7.0
 • spusťe MyQ Easy Config a zastavte veškeré služby MyQ **

 • proveďte smazání veškerého OBSAHU těchto složek, nikoliv složek samotných:
            C:\Program Files (x86)\MyQ\PhpApps\wsfTemp
            C:\Program Files (x86)\MyQ\PhpApps\wsfCache

 • po promazání opět služby prostřednictvím MyQ Easy Config spustíte 

* Během této operace dojde k restartu služeb MyQ a tím i k několikaminutovému výpadku tiskových služeb (záleží na velikosti databáze), což obzvláště ve větších provozech může být problém. Proto doporučujeme tento postup provádět v době kdy nedojde k omezení uživatelů

** Během této operace dojde k zastavení služeb MyQ a tím i k celkovému zastavení funkce MyQ. Tato akce a následné opětovné spuštění může způsobit i několikaminutový výpadek tiskových služeb (záleží na velikosti databáze), což obzvláště ve větších provozech může být problém. Proto doporučujeme tento postup provádět v době kdy nedojde k omezení uživatelů