Zaseknutí tiskové fronty/ovladače

V případě, že jeden sdílený ovladač využívá mnoho uživatelů (např. při použití tiskového řešení MyQ), může dojít při tisku objemných úloh k přehlcení tiskové fronty (spooleru) a následnému zaseknutí (zamrznutí). To ve velkých firmách s desítky uživateli může být problém. Následné odblokování může trvat značnou dobu, nehledě na to, že se tak může dít opakovaně.

V tomto případě doporučujeme využít funkci umožnit fondy tiskáren v tiskovém ovladači. V praxi to funguje tak, že daný ovladač v případě potřeby využívá k tisku další porty. V okamžiku, kdy dojde k danému zamrznutí, jednoduše po určité době začne využívat další, volný port. Nedojde tak k zaseknutí tisků a omezení uživatelů.

Nastavení je následující:

  • otevřete si vlastnosti ovladače tiskárny v místě jeho instalace (většinou tiskový server)
  • vyberete záložku Porty/Ports
  • zvolíte Přidat port... a následně vytvoříte několik stejně nastavených portů, jako je právě využívaný, lišit se budou pouze jménem (např. port 1, port 2, port 3...)
  • počet záleží v podstatě na Vás a počtu uživatelů, kteří tento ovladač používají (doporučený počet jsou 4)
  • následně vypnete (odznačíte) volbu Povolit obousměrnou komunikaci/Enable bidirectional support
  • označíte volbu Umožnit fondy tiskáren/Enable printer pooling - díky tomu budete moct zaškrtnout (označit) všechny Vámi nově vytvořené porty


Toto nastavení by Vám mělo zajistit plynulou funkci tiskového ovladače