Zasekávání papíru - nejčastější příčiny

Diagnostika chyby

Při každém záseku papíru ve stroji se na displeji vždy zobrazí 4-místné identifikační číslo záseku.
Podle tohoto čísla je pak možné zjistit v jaké sekci se papír zasekává, popřípadě jaký díl bude potřeba naším technikem vyměnit.
Více informací na uvedeném odkaze: Chyby typu "J" - zasekávání papíru

Nejčastější příčiny zasekávání papíru

  • v případě, že k záseku papíru dochází vždy, s největší pravděpodobností zůstal uvnitř stroje papír o který se papír při tisku zasekává. Podrobný popis, jak postupovat při vyjímání všech zaseknutých papíru ze stroje, popisuje uživatelský manuál k danému stroji. 
  • obecně u většiny A4 zařízení je potřeba se podívat nejen pod vývojnici (vanička s tonerem), ale i pod válec. Dále je potřeba zkontrolovat pec (zadní část stroje) a případně i duplex (plech ve spodní části stroje, nad šuplíkem).
  • u zařízení s panelem a všech A3 zařízení se pokyny pro odstranění papíru objevují na panelu zařízení ve formě animace
  • v případě, že dochází jen k občasným zásekům, doporučuje se zkontrolovat toto:
  • papír v šuplíku musí být urovnán, nepotištěný a nepomuchlaný.
  • papír musí být v šuplíku uložen rovně
  • o to, aby se papír při tisku nenabíral nakřivo, se starají boční zarážky. Tyto zarážky musí být vždy přiraženy až k papíru
  • záseky papíru mohou způsobovat i nečistoty v cestě papíru. Z toho důvodu se doporučuje stroj pravidelně čistit.
  • zasekávání do značné míry ovlivňuje i používaný papír (prašnost, hrubost povrchu, apod.)
  • nejdůležitější je pak čištění podávacích gumových koleček (válečků), které se starají o nabírání papíru. Stav těchto koleček se projevuje na četnosti záseků při tisku. V případě, že jsou kolečka zaprášená, zpuchřelá, popřípadě jsou již obroušená, dochází k častému nenabrání papíru, které pak tiskárna vyhodnotí jako zásek. Následně se musí vyměnit odborně způsobilým technikem