Přihlašovací údaje do zařízení Kyocera

Je nutné rozlišit přihlášení do webového rozhraní zařízení a přihlášení přímo na panelu zařízení


Přihlášení do webového rozhraní

 • pro přístup k webovému rozhraní vložte do internetového prohlížeče (Chrome, Firefox, Opera) IP adresu zařízení
 • existují dvě různé varianty:

 1. v případě, že webové rozhraní nabízí pouze jednořádkové přihlášení (u starších zařízení)
      heslo: admin00 
 2. v případě, že webové rozhraní požaduje jak přihlašovací jméno, tak i heslo
      jméno: Admin
      heslo:  Admin
 3. v případě, že webové rozhraní požaduje jak přihlašovací jméno, tak i heslo
      jméno: Admin
      heslo:  výrobní číslo zařízení


Přihlášení přímo na panelu zařízení

 • přihlašovací údaje (jméno i heslo) do zařízení se vždy skládají ze 4-místného čísla

 • první dvě číslice jsou rychlost zařízení za minutu

 • poslední dvě číslice jsou vždy dvě nuly, tzn. 00

 • např. TASKalfa 3253ci má přihlašovací údaje 3200/3200, Ecosys M5526cdw má přihlašovací údaje 2600/2600