Základní systémové požadavky tiskového řešení MyQ

Tiskové řešení MyQ je univerzální řešení, které poskytuje široký výběr služeb spojených s tiskem, kopírováním a skenováním. Všechny funkce jsou integrovány do jednoho systému, což má za následek snadné a intuitivní ovládání s minimálními požadavky na instalaci a správu. 

Hlavními a základními funkce MyQ jsou monitorování, vytváření reportů, správa tiskových zařízení, zabezpečený a odložený tisk, jednoduché kopírování a skenování, mobilní tisk skrz mobilní aplikaci, různá omezení množství tisku, ale hlavně jednoduché ovládání tiskového zařízení skrz Embedded terminál. 

Na níže uvedeném odkazu jsou uvedeny systémové požadavky na MyQ server, obsahující:
  • minimální konfiguraci serveru
  • instalované součásti a případné kolize
  • popis hlavních komunikačních portů pro základní i pokročilé funkce MyQ