Generování dat pro podporu

Abychom Vám mohli poskytnout podporu tiskového řešení MyQ, je nejprve potřeba ověřit platnost vaší licence podpory MyQ. K tomu potřebujeme zaslat soubory, které vygenerujete v MyQ

Dále jsou tyto data nezbytná pro identifikaci problému, se kterým budete chtít pomoct

  • přihlašte se na webové rozhraní MyQ - http://IP_adresa_serveru:8080

  • po přihlášení na úvodní straně najdete volbu Generovat data pro podporu

  • vyberete časové období, kde se vyskytl problém, pro identifikaci problému

Verze MyQ 5:

 
 
Verze MyQ 6+