Občas se můžete při tisku více kopií jednoho dokumentu setkat s chybou, kdy se na displeji tiskárny objeví jedno z hlášení: 

  • RAM disk není aktivován 

  • Paměť/RAM disk zařízení je plný

Na základě nastavení stoje se vytiskne chybové hlášení s podobnou informací.
K chybě nejčastěji dochází kvůli špatnému nastavení RAM disku, který je aktivován jen na jedné straně. Ke správnému chodu RAM disku je potřeba ho aktivovat jak na straně tiskárny, tak i na straně ovladače v počítači

Řešení:

RAM disk je nutné zapnout jak na samotném stroji, tak je nutného ho zapnout i na ovladači v počítači. Na obou místech je nutné vždy zvolit stejnou velikost paměti RAM. Nicméně ve většině případů ho není potřeba zapínat vůbec. Byl zapotřebí při tisku více kopií jednoho dokumentu na starších zařízeních. Novější zařízení mají klasickou paměť a nepotřebují nic takového řešit. Kdyby se problém i tak objevil, postupujte podle instrukcí:

Postup:

Přesný postup pro Vaše zařízení najdete vždy v uživatelském manuálu.

  • Na stroji se RAM disk aktivuje: System menu plastové tlačítko – na displeji je pak nutné vybrat Device Common/Settings (záleží na typu zařízení) – RAM Disk Mode. A zde zvolit volbu ON. Dále otevřít položku RAM Disk Size. Zde pak nastavit velikost RAM disku.
  • Kdyby se Vám nedařilo najít volbu RAM Disk, zkuste si System menu vybrat Zpráva - Tisk zprávy - Mapa menu, čím se Vám vytiskne mapa celého menu tiskárny
  • V ovladači na PC se RAM disk aktivuje takto: V ovladači pro příslušnou tiskárnu je nutné kliknou pravým tlačítkem myši a z menu vybrat Vlastnosti tiskárny – Nastavení zařízení - zde je potřeba zaškrtnout položku Disk RAM. Pod tímto seznamem dodatečných komponent stroje, se nachází nastavení velikosti RAM Disku. Zde je potřeba nastavit stejnou hodnotu jako na stroji.

 

Tipy

V případě, že problémy i po aktivaci RAM disku přetrvávají, je možné ještě vyzkoušet:

  • RAM disk zcela vypnout (jak na stroji, tak i na driveru v PC).

  • Pokusit se změnit velikost RAM disku. Na stroji i na driveru v PC však musí být nastavena stejná hodnota.